Stekker Trainingen

Voor het maken van contact!

Stekker Trainingen is gericht op het maken van goed contact in organisaties! Daarmee voorziet Stekker Trainingen in de behoefte van mens en organisatie om een goede verbinding met elkaar aan te gaan. Belangrijk in tijden waarbij het vertrouwen tussen mens en organisatie op de proef wordt gesteld. Daarbij is het ook van belang dat mensen met zichzelf in verbinding staan. 

Organisaties investeren in medewerkers om tegemoet te komen aan employability, waarbij medewerkers ervoor zorgen dat ze op meerdere manieren inzetbaar zijn in het bedrijf en op de arbeidsmarkt. Daarnaast is het voor organisaties van belang dat het contact wat er is ook succesvol verloopt. Van de medewerker wordt gevraagd zich te kunnen binden aan de doelen van een organisatie, en zich doelgericht en het liefst met passie en energie in te zetten. Personeelsmanagement dat uitgaat van Human Resource Development is een manier om de ontwikkeling van mens en organisatie bij elkaar te brengen. 

Onderwerpen waar Stekker Coaching trainingsprogramma's voor maakt zijn:

- verbetering van communicatie
- verhoging van het zelfvertrouwen 
- hantering van stress
- ontwikkeling van talenten
- afstemming van loopbaan op levensloop
- de balans tussen werk en vrije tijd  
- verbetering van relaties en 
- ontwikkeling van positieve toekomstvisies.

Maak contact! voor meer informatie.

Stekker identity and website by Streeff