Ontwikkelingsgericht HRM

Coaching, Training en Advies

De stekker als symbool voor stromende energie, flow en het maken van goed contact. Een stekker zorgt ervoor dat iets gaat werken, maakt verbinding, zorgt voor energie.

Daarmee voorzien Stekker Coaching in de behoefte van mens en organisatie om een goede verbinding met elkaar aan te gaan. Belangrijk in tijden waarbij het vertrouwen tussen mens en organisatie op de proef wordt gesteld. Door de War on talent is het belangrijk een aantrekkelijke werkgever te zijn. En voor werknemers is het een uitdaging inzetbaar te blijven op de interne of externe arbeidsmarkt. Daarbij is het ook van belang dat mensen met zichzelf in verbinding staan en hun sterke punten kennen en benutten.

Gezien de eisen die aan mensen wordt gesteld, is het van belang dat ze aanpassingsvermogen ontwikkelen en zelfsturend zijn. Maar hoe stimuleer en begeleid je dat? Wat heb je nodig je talenten te ontdekken en ontwikkelen? Inzetbaar en aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt? Hoe zorg je dat het ook resultaat oplevert voor de organisatie?

Ontwikkelingsgericht HRM en talentgericht leiderschap is een manier om de ontwikkeling van mens en organisatie bij elkaar te brengen. De interventies passend bij Human Resource Development bevorderen het werkplek leren. Als HRM en HRD adviseur, trainer en coach heeft Marloes Elbrink meer dan 15 jaar ervaring hiermee opgedaan in diverse sectoren, en deelt deze graag met werkgevers en werknemers. 

LifeCoaching helpt mensen inzicht te krijgen in hun sterke punten en talenten. Door een holistische benadering van het eigen leven als uitgangspunt te nemen, en niet alleen het werk. Patronen en belemmeringen worden duidelijk, zodat talenten meer de ruimte krijgen en benut kunnen worden. Belangrijk voor duurzame inzetbaarheid en het ervaren van flow in het werk.

Talentgericht leiderschap moet leiden tot meer zelfontplooing van medewerkers, het identiferen en benutten van talenten met een positief bedrijfsresultaat. Interventies vanuit Human Resource Development ondersteunen het werkplek gericht leren en ontwikkelen. Dus niet alleen training en opleiding, maar het benutten van de werkcontext voor professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Met maatwerk advies, training en coaching biedt Stekker Coaching mogelijkheden die voorheen nog niet benut waren.

Stekker Advies: een sparringpartner voor nieuwe inzichten over HRM en Talentontwikkeling

Stekker LifeCoaching: een aantal coachingssessies over een onderwerp dat speelt in jouw werk of leven.

Stekker Trainingen: voor een nieuwe aanpak en het stimuleren van ander gedrag.  

Meer weten? 

MAAK CONTACT!


Stekker identity and website by Streeff